قسمتی از وصیتنامه شهید سید جلال هاشمی بدین شرح است : عاشقان را به سر از عشق نوایی دگر است /در دل از پرتو معشوق صفای دگر است / شکر خداوند را که توفیق یافتم در مبارزه حق علیه باطل شرکت کنم و آنچه را که دلم در طبق اخلاص گذاشته تقدیم جانان کنم انقلاب ما بعد از ریختن هزاران هزار خون مثل نهال جان گرفت و به اینجا رسید. اگر ما بخواهیم کوچکترین سستی از خود نشان دهیم به خدای کعبه باید جوابگوباشیم . من در اینجا های هوی بهشت را می بینم. فرشتگان ندا دادند که همرزمان ابراهیم ، همراهان موسی، همکیشان محمد ، یاران علی، همفکران حسین و همگامان خمینی ، از سنگر کربلا آمدند اینجا چه شکوهی ست.این بود قسمتی از وصیتنامه شهید سید جلال هاشمی. یادش گرامی و روحش قرین رحمت خداوند.

 

Martyr Seyyed Jalal Hashemi was born in Ghaemshahr city in 1969 and martyred in 1987. Part of his will reads: I thank the God to have the chance to join the war fronts to sacrifice myself for the country and revolution, as our revolution grew like a tree by the bloods of thousands of innocent young people of the country. We have to answer the God if we ignore our duties (to defend the revolution). I can see the signs of Heaven here; the angels have said that the fellowmates of Mohamed, Ali, Husein, and Khomeini have come from Karbala.